Novinky

15. 04.
2019

Úspěšný koncert v Karlskirche ve Vídni 9. dubna, festival Hudba tisíců začíná

Úspěšný koncert v Karlskirche ve Vídni 9. dubna, festival Hudba tisíců začíná

Úspěšný koncert v Karlskirche ve Vídni 9. dubna, festival Hudba tisíců začíná

Velkým úspěchem skončil koncert, na němž zazněla kantáta Leopolda Koželuha Joseph der Menschheit Segen v Karlskirche ve Vídni 9. dubna. Na koncertu se v díle ve Velvarech narozeného autora působícího ve Vídni představila sopranistka Simona Eisinger, herec Wolfgang Klivana, Český chlapecký sbor Boni pueri, orchestr Wranitzky Kapelle a dirigent Marek Štilec. Koncert se konal pod záštitou velvyslankyně ČR ve Vídni JUDr Ivany Červenkové a byl připomenutím díla Leopolda Koželuha v rámci projektu "Češi ve Vídni" a zároveň prologem festivalu Hudba tisíců


28. 03.
2019

Jak se hledá hudba – Bártův muzikál osmnáctého století z archivu na jeviště

Když se řekne „objev“, představí si většina z nás laboratoř, místnost plnou přístrojů, výkonných počítačů nebo ohromnou budovu plnou archiválií, v níž badatel s lupou a stohem knih na stole ve studovně něco hledá. Objevení více než dvě stě let „spícího“ díla Josefa Bárty(1744  - 1787) Da ist nich gut zu raten / Dobrá rada drahá  se odehrálo jinak. Když jsem pátral v rámci projektu „Češi ve Vídni“ po nejrůznějších autorech a dílech v Čechách narozených tvůrců, narazil jsem na jméno autora, o němž jsem vůbec nevěděl. Byl to Josef Bárta (psán též jako Barrta, Bartha nebo Bartta). Nejdříve mne zaujal titul jeho singspielu – Šlechtic nádeníkem. Singspiel (de facto muzikál dnešní terminologií) byl ve Vídni na rozhraní sedmdesátých a osmdesátých let XVIII. století velmi oblíbeným žánrem. Většinou komický děj, zpívané pasáže střídaly úseky mluveného slova a dialogů bez doprovodu hudby, jako celek typická a vyhledávaná lidová zábava, často s lehkým erotickým nádechem. Bártova „Šlechtice nádeníkem“ se mi však jako celek nepodařilo v českých ani evropských archivech a knihovnách najít. A pak jsem ale objevil jeden Bártův singspiel, jehož rukopisná podoba ležela v archivu v Berlíně. Starý rukopis bylo nutno přepsat do moderní notace, podložit text psaný novogotickou kurzívou (kurentem) do latinky, nechat udělat český překlad libreta, podložit a upravit českou verzi libreta, udělat klavírní výtahy a připravit kompletní orchestrální materiál – party jednotlivých nástrojů orchestru. Tato krásná, ale náročná a „objevná“ práce trvající asi dva roky je nutná pro to, aby se muzikál osmnáctého století mohl dostat do rukou režisérovi představení, dirigentovi, pěvcům, hudebníkům a všem, kteří se na přípravě podílejí.


 

" Dobrá rada drahá" ale můžete ji v nejlepší ceně a kvalitě dostat při návštěvě premiéry singspielu Josefa Bárty v Horáckém divadle Jihlava 25. a 26. června 2019. Již v těchto dnech probíhají koreptice a zkoušky na obnovenou premiéru (1778)  ve spolupráci Hudební fakulty AMU, Horáckého divadla a Festivalu Mahler-Jihlava Hudba tisíců.

 

 

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz