Gustav Mahler

19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2020 je, stejně jako všechny ostatní veřejné akce, ohrožen v termínu svého konání. Přesto věříme, že se nám podaří důstojně oslavit  160. výročí narození Gustava Mahlera i 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena.

Ostatně sám Gustav Mahler k tomu v duchu svého hesla "Můj  čas teprve přijde!" podotýká: 
Gustav Mahler
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz