Gustav Mahler

Vážení přátelé, pro rok 2021 chystáme jubilejní 20. ročník MHF Hudba tisíců 

Mahler-Jihlava, věřme, že již bez omezení a v tradičním čase. 

Přejeme do nového roku pevné zdraví a pevné nervy!  

Gustav Mahler
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz