Gustav Mahler

Festival Hudba tisíců v roce 2019 vychází ze svého zaměření na tvorbu Gustava Mahlera, jeho současníků a pokračovatelů jeho uměleckého poselství spolu se zaměřením na autory, jejichž život, studijní léta nebo tvorba je spjata s regionem Vysočiny. Zde se festival propojuje s rozsáhlým mezinárodním projektem „Češi ve Vídni“, takže v rámci festivalových koncertů zazní skladby Pavla a Antonína Vranického (rodáci z Nové Říše) nebo Josefa Bárty a Leopolda Koželuha (autoři působící ve Vídni, odkud jejich i další tvorba „vyzařovala“ i na Vysočinu - intenzívní kontakty s vídeňským hudebním životem jsou prokázány.

Na festivalu zazní Symfonie č. 1  Gustava Mahlera a jeho písňové dílo. Velkou událostí a novinkou bude uvedení obnovené světové premiéry singspielu Josefa Bárty z roku 1778 Dobrá rada drahá ve spolupráci s Horáckým divadlem Jihlava a HAMU Praha.

 

Důležitým rysem osmnáctého ročníku festivalu Hudba tisíců je velmi výrazné posílení jeho mezinárodního charakteru. Ze zahraničních těles vystoupí na festivalu Lisztův komorní orchestr z Budapešti, Orchestr festivalu Allegro Vivo z Rakouska, Velký symfonický orchestr  New England Conservatory  z USA, Orchestr For the Earth Ensemble z Velké Británie, jako sólistka se představí v písňovém recitalu přední rakouská sopranistka Simona Eisinger.

Vzpomínáme na  7. července 2010 - 150. let od narození Gustava Mahlera (1860 – 1911), kdy vyvrcholily přímo v jeho rodišti v Kalištích u Humpolce oslavy jubilea rodáka z Vysočiny, jedné z nejvýznamnějších osobností světové hudby a celý devátý ročník festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2010.

Gustav Mahler
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz