Novinky

07. 06.
2019

Já, Bedřich Smetana

Jakub Junek - housle, Johanna Haniková - klavír a Radek Valenta - slovo... další nezapomenutelný festivalový večer v krásné, gotické síni jihlavské radnice 

06. 06.
2019

Festival Hudba tisíců s rakouskými pozdravy a růží z Badenu v tempu Allegro vivo

Další umělci z Rakouska na festivalu Hudba tisíců, který připomíná nejen tvorbu Gustava Mahlera, ale i dalších tvůrců ze země našich sousedů a Vídně, přijedou v sobotu 8. června do Jihlavy. Orchestr Allegro vivo je rezidenčním špičkovým tělesem stejnojmenného festivalu z Dolního Rakouska. Mladí umělci, většinou studenti a absolventi rakouských vysokých hudebních škol, zahrají mimo jiné hudbu Antonína Dvořáka. Naopak v září 2019 bude hostovat české tělese - Wranitzky Kappele v Rakousku. V neděli 8. června členové orchestru Allegro Vivo  zasadí vzácnou mahlerovskou růži z Badenu do Rozária Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce. Festival pokračuje v tempu Allegro vivo!

23. 05.
2019

Simona Eisinger publikum nadchla.

 Mahlera, Dvořáka, Vídeň i  Slovensko  představila publiku mladá rakouská sopranistka Simona Eisinger za vynikajícího doprovodu Manfreda Schiebela. Nápaditý program, který po náročných cyklech G. Mahlera a A. Dvořáka, představil známé i méně známe vídeňské a operetní melodie, zakončila pěvkyně písní "Najkrajší kút v šírom svete", která dojala nadšené publikum. 

23. 05.
2019

Janáčkova filharmonie Ostrava zahájila festival Mahler Jihlava Hudba tisíců 2019

Velkolepým provedení Symfonie č. 1 v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Valentina Uryupina začal 18. ročník festivalu. V inspirujícím prostředí kostela Povýšení sv. Kříže dokázal mladý dirigent, že si s Gustavem Mahlerem rozumí a orchestr jeho představy dokonale naplnil. Bravo!

15. 05.
2019

17. května začínáme!!!!!

Po ledových mužích ani Žofie žádnou velkou změnu do počasí nepřinesla, zítra nám snad pomůže Přemysl a v pátek 17. už Aneta přinese na oblohu sluníčko, při které se tak krásně v parku Gustava Mahlera poslouchá skvělý Orchestr TUTTI  při ZUŠ Jihlava s dirigentem Janem Noskem ! Přitančí i mažoretky DDM Jihlava - tak teď už jen to počasí! 

24. 04.
2019

Zpěváci i tančí, aneb Dobrá rada drahá!

Právě probíhají zkoušky s choreografem - pěvci se opravdu snaží :)  podívejte se na fcb mahler2000.cz !

15. 04.
2019

Úspěšný koncert v Karlskirche ve Vídni 9. dubna, festival Hudba tisíců začíná

Úspěšný koncert v Karlskirche ve Vídni 9. dubna, festival Hudba tisíců začíná

Úspěšný koncert v Karlskirche ve Vídni 9. dubna, festival Hudba tisíců začíná

Velkým úspěchem skončil koncert, na němž zazněla kantáta Leopolda Koželuha Joseph der Menschheit Segen v Karlskirche ve Vídni 9. dubna. Na koncertu se v díle ve Velvarech narozeného autora působícího ve Vídni představila sopranistka Simona Eisinger, herec Wolfgang Klivana, Český chlapecký sbor Boni pueri, orchestr Wranitzky Kapelle a dirigent Marek Štilec. Koncert se konal pod záštitou velvyslankyně ČR ve Vídni JUDr Ivany Červenkové a byl připomenutím díla Leopolda Koželuha v rámci projektu "Češi ve Vídni" a zároveň prologem festivalu Hudba tisíců


28. 03.
2019

Jak se hledá hudba – Bártův muzikál osmnáctého století z archivu na jeviště

Když se řekne „objev“, představí si většina z nás laboratoř, místnost plnou přístrojů, výkonných počítačů nebo ohromnou budovu plnou archiválií, v níž badatel s lupou a stohem knih na stole ve studovně něco hledá. Objevení více než dvě stě let „spícího“ díla Josefa Bárty(1744  - 1787) Da ist nich gut zu raten / Dobrá rada drahá  se odehrálo jinak. Když jsem pátral v rámci projektu „Češi ve Vídni“ po nejrůznějších autorech a dílech v Čechách narozených tvůrců, narazil jsem na jméno autora, o němž jsem vůbec nevěděl. Byl to Josef Bárta (psán též jako Barrta, Bartha nebo Bartta). Nejdříve mne zaujal titul jeho singspielu – Šlechtic nádeníkem. Singspiel (de facto muzikál dnešní terminologií) byl ve Vídni na rozhraní sedmdesátých a osmdesátých let XVIII. století velmi oblíbeným žánrem. Většinou komický děj, zpívané pasáže střídaly úseky mluveného slova a dialogů bez doprovodu hudby, jako celek typická a vyhledávaná lidová zábava, často s lehkým erotickým nádechem. Bártova „Šlechtice nádeníkem“ se mi však jako celek nepodařilo v českých ani evropských archivech a knihovnách najít. A pak jsem ale objevil jeden Bártův singspiel, jehož rukopisná podoba ležela v archivu v Berlíně. Starý rukopis bylo nutno přepsat do moderní notace, podložit text psaný novogotickou kurzívou (kurentem) do latinky, nechat udělat český překlad libreta, podložit a upravit českou verzi libreta, udělat klavírní výtahy a připravit kompletní orchestrální materiál – party jednotlivých nástrojů orchestru. Tato krásná, ale náročná a „objevná“ práce trvající asi dva roky je nutná pro to, aby se muzikál osmnáctého století mohl dostat do rukou režisérovi představení, dirigentovi, pěvcům, hudebníkům a všem, kteří se na přípravě podílejí.


 

" Dobrá rada drahá" ale můžete ji v nejlepší ceně a kvalitě dostat při návštěvě premiéry singspielu Josefa Bárty v Horáckém divadle Jihlava 25. a 26. června 2019. Již v těchto dnech probíhají koreptice a zkoušky na obnovenou premiéru (1778)  ve spolupráci Hudební fakulty AMU, Horáckého divadla a Festivalu Mahler-Jihlava Hudba tisíců.

 

 

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz