Fotogalerie

Hudební sál kláštera Nová Říše

Prohlédnout

Catalina Isabel Tur Bonet - solo housle, Wranitzky kapelle, Marek Štilec - dirigent

foto: Veronika Bartošová

Má vlast před mou vlastí - kostel Povýšení sv. Kříže

Prohlédnout

Magdaléna Hebousse. Severočeská filharmonie Teplice, JSPS Melodie Jihlava, Pavel Salák, Petr Vronský - dirigent

foto: Veronika Bartošová

Estáze!

Prohlédnout

Alžběta Poláčková - soprán, Vilém Veverka - hoboj, Kateřina Englichová - harfa

foto: Veronika Bartošová

Koncertní sál ZUŠ Jihlava a MUSICA DANZANTE

Prohlédnout

Anna Paulová, Jiří Lukeš

foto: Veronika Bartošová


Česká tria/ F.Škroup a B. Smetana

Prohlédnout

Orbis trio / Petra Brabcová, Petr Malíšek a Stanislav Gallin a nejmladší muzikantská generace ZUŠ Jihlava Klára Emma Piňosová 

foto: Veronika Bartošová

Slavnostní zahájení festivalu Hudba tisíců Mahler-Jihlava 2024

Prohlédnout

Eliška Weissová - soprán, Filharmonie Hradec Králové, D.Ch. Carreras - dirigent

foto: Veronika Bartošová

Koncert pro maminku, City Park

Prohlédnout

foto: Veronika Bartošová

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz