Novinky

16. 10.
2015

Strhující Stabat mater Valentiny Shukliny

Vyjímečný zážitek připravil epilog festivalu Mahler-Jihlava 2015. V jihlavském DiODu proběhlo s velkým úspěchem scénické provedení Stabat mater skladatelky Valentiny Shukliny.  Představení na pomezí žánrů diváky zcela pohltilo a výkony všech - akrobatů, pěvců, hudebníky i autorky sklidilo zasloužený potlesk.

15. 09.
2015

Ozvěny festivalu - 15. října DIOD

Po úspěšném zájezdu na Kypr se Stabat Mater - nový projekt skladatelky Valentiny Shukliny a tanečníka Radima Vizváryho přestaví v Jihlavě. Unikátní propojení opery s novým cirkusem ukončí pro tento rok Mezinárodní hudební festival Mahler-Jihlava 2015.

05. 08.
2015

Vzpomínka na Živý obraz a všechny nadšené a obětavé účastníky z Jihlavy!!!

01. 07.
2015

Živý obraz má certifikát rekordu!

Oficiální potvrzení rekordu živý obraz Jan Ámos Komenský opouští Jihlavu.

27. 06.
2015

Píseň o zemi

Slavnostním koncertem skončil 26. 6. hlavní program 14. ročníku festivalu Mahler-Jihlava HUDBA TISÍCŮ. Mahlerovu Píseň o zemi přednesli Eva Garajová, Lukáš Hacek a Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Petra Altrichtera. Děkujeme všem účinkujícím, návštěvníků, spolupracovníkům, podporovatelům, novinářům, dvornímu fotografovi Janu Černo za krásné zážitky a těšíme se na epilog festivalu a další jubilejní 15. ročník, který začne 18. května 2016.

25. 06.
2015

Pocta Mistru Janu Husovi na festivalu Mahler Jihlava

Krásný zážitek připravili divákům protagonisté koncertu k poctě Mistra Jana Husa - herec Alfréd Strejček a Pěvecké sdružení Campanula se sbormistrem Pavlem Jirákem. Večer byl důstojným připomenutím letošního výročí mučednické smrti Mistra Jana.

24. 06.
2015

Making of 10. června Park Gustava Mahlera, Jihlava

18. 06.
2015

Opět plná Gotická síň jihlavské radnice!

Krásný koncert připravilo posluchačům vynikající mladé Bendovo kvarteto z Ostravy!  Poslední komorní koncert letošního ročníku se vydařil.

15. 06.
2015

Živý obraz - opravdu rekord!!!

11. června zažila Jihlava živý obraz „Jan Amos Komenský opouští vlast“, v rámci festivalu Gustava Mahlera. Zúčastnilo se ho rekordních 405 účastníků v kostýmech.

Gymnázium Jihlava se zapojilo s celkem 51 studenty nižšího gymnázia a 2 učiteli.

Prima a sekunda ztvárnila děti kolem Jana Amose Komenského, učitele národů.

Studenti tercie a kvarty a odpovídajících ročníků šestiletého gymnázia vytvořili řemeslníky – pivovarníky, kováře, pekaře, soukeníky a řezníky. Kostýmy jsme ladili do počátku 20. století.

Chtěli bychom poděkovat zástupcům těchto řemesel v Jihlavě, kteří nám pomohli se této role ujmout. Zapůjčili nám dobové rekvizity, nástroje a oblečení, byli ochotni věnovat nám svůj čas.

Poděkování patří panu sládkovi Richardu Procházkovi a paní Evě Vařejčkové z Pivovaru Jihlava, paní Velíškové a celému pekařství Velíšek, kovářům, pánům Leopoldům Habermannům, panu Martinu Kosovi a paní Daně Novákové z Muzea Vysočiny a paní Hajduchové z řeznictví Štambera. Velký dík patří také panu Martinu Kolářovi z divadelního souboru De Facto Mimo, který nám zapůjčil divadelní oblečení. Děkujeme i mnoha jednotlivcům, kteří nám pomohli.

Věřím, že radosti, zážitkům a tvořivosti je třeba jít vstříc, živý obraz nás bavil!

Děkujeme organizátorům!

Soňa Jurkovičová

V Událostech v kultuře...

- reportáž v čase 12:38 - 14:13

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture

10. 06.
2015

Další koncert festivalu Mahler - Jihlava 9. června 2015

Zaplněný sál hotelu GM aplaudoval Jitce Vlašánkové a Václavu Vydrovi za krásný projekt Rielke - Bach!

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz