Fotogalerie

8. července Kaliště u Humpolce

Prohlédnout

Vernisáž výstavy karikatur Josefa Blechy (výstava potrvá do 8. srpna) v rodném domě Gustava Mahlera doprovodil koncert baryronisty JIřího Rajniše a Napolitan Quartet přednesli slavné i méně známe písně z italské Neapole. Nádherné odpoledne a standing ovation pro umělce!!! Foto: Jan Černo

9. symfonie Gustava Mahlera

Prohlédnout

V podání The Boston Philhamonic Youth Orchestra s dirigentem Benjaminem Zanderem zazněla v chrámu Povýšení sv. Kříže poslední dokončená symfonie G. Mahlera. Posluchači ocenili mimořádný výkon nadšeným potleskem ve stoje!!!

foto: Jan Černo

Dialog violoncella a kytary

Prohlédnout

O zahájení  koncertu se postaraly sestry Zachovy (pedagogické vedení Eva Fišerová).  Petr Nouzovský (vcello) a Miriam Rodriguez Brüllová (kytara) se představili na koncertě ve velké gotické síni jihlavské radnice.  ¨

foto: Jan Černo

Epilog festivalu Moravské dvojzpěvy

Prohlédnout

Michaela Rozsa Růžičková a Hana Dobešová přednesly za doprovodu klavíristky Ladislavy Vondráčkové písně Antonína Dvořáka a Johannese Brahmse, z korespondence četl Václav Jílek. V rámci koncertu proběhla prezentace knihy Gustav Mahler. foto: Jan Černo

Evropan Gustav Mahler Kaliště 27.5.2018

Prohlédnout

foto: Jan Černo

Janáčkův komorní orchestr poprvé na festivalu Hudba tisíců

Prohlédnout

Vynikající výkon Janáčkova komorního orchestru s uměleckým vedoucím Jakubem Černohorským ocenilo publikum nadšeným potleskem a vynutilo si dva přídavky.

 

foto: Jan Černo

Koncert Kraje Vysočina 2018

Prohlédnout

Český chlapecký sbor Boni Pueri a slovenský Chlapčenský zbor Bratislava předvedly nádherný výkon v prostorách kostela Povýšení sv. Kříže - název Česko-slovenské zpívání chlapci potvrdili v závěru, kdy vystoupili všichni společně.

Od 16:00 hodin v Knihovně potom proběhla skvělá přednáška Prof. Jiřího Štilce "Ceská hymna", hudební ukázky zahrála Paola Rapaj.

foto: Jan Černo

Koncert pro maminku 13.5. 2018

Prohlédnout

Český chlapecký sbor Boni Pueri přijel popřát všem maminkám do OC City Park Jihlava v rámci doprovodného programu. Koncertem provázela Veronika Paroulková a všichni - nejen maminky - si koncert moc užili!

foto: Jan Černo

Na jihlavské radnici došlo na standing ovation!

Prohlédnout

Kateřia Englichová, Vilém Veverka a Martin Kasík předvedli vynikající interpretační umění a byli po zásluze oceněni mimořádným ohlasem.

foto: Jan Černo

Na jihlavské radnici se hrálo a tančilo!

Prohlédnout

Obnovená premiéra baletu Leopolda Koželuha Znovunalezená dcera Otty II v podání Veroniky Brzkové a Miroslava Stehlíka (choreografie Helena Kazárová) byla součástí skvělého koncertu Jiřího Sychy a Filipa Dvořáka.

foto: Jan Černo

Naposledy na kole Kaliště-Jihlava

Prohlédnout

V neděli 17. června proběhla tradiční akce Na kole po stopách Gustava Mahlera, která zároveň inspirovala pořadatele ze SČT Jihlava k inovacím pro příští ročník. Fanfáry zazněly již tradičně v podání členů ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci.

Foto: Jan Černo

Národní slavnost 21. června

Prohlédnout

Drazí kolegové,

foto: Jan Černo

Octopus Pragensis na jihlavské radnici

Prohlédnout

foto: Jan Černo

Prolog 25. dubna 2017

Prohlédnout

Prolog byl tentokrát věnován výročí Jana Václava Stamice a měl mezinárodní rozměr. Koncerty se konaly v Německu, České republice a v Rakousku. Účinkovali čeští a němečtí sólisté, Kurpfälzisches Kammerorchester, Komorní filharmonie Pardubice, Boni Pueri, Jasoň Havlíčkův Brod, dirigoval Marek Štilec. koncert v Jihlavě byl navíc vysílán přímým přenosem na stanici Vltava.

foto:  Jan Černo

Skvělí laureáti Pěvecké soutěže Antonína Dvořáka!

Prohlédnout

Lucie Vagenknechtová, Tadeuš Hoza a Artur Garbas za dopovodu Ahmada Hedara nadchli festivalové publikum tentokrát ve společenském sále hotelu G. Mahler.

foto: Jan Černo

Slavnost u pomníku Gustava Mahlera

Prohlédnout

Dechový orchestr TUTTI při ZUŠ Jihlava, dirigent Jan Nosek

Berušky mažoretky při DDM Jihlava pod vedením L. Škrdlové

foto: Jan Černo

Výstava Jan Černo a festival

Prohlédnout

Od 21. srpna do konce září probíhala v kavárně Muzeum na Masarykově náměstí v Jihlavě výstava fotografií Jana Černo, oficiálního fotografa festivalu Mahler-Jihlava.

Zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců 2018

Prohlédnout

Zahájení na Radnici a koncert v kostele Povýšení sv. Kříže Filharmonie Brno, Lucie Silkenová - soprán Petr Altrichter - dirigent

foto: Jan Černo

Zápisník zmizelého

Prohlédnout

Další mimořádný umělecký zážitek na  festivalu HUDBA TISÍCŮ - tentokrát pocta Leoši Janáčkovi, jehož 90. výročí úmrtí si tentokrát připomínáme.

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz