Fotogalerie

Epilog festivalu Moravské dvojzpěvy

Prohlédnout

Michaela Rozsa Růžičková a Hana Dobešová přednesly za doprovodu klavíristky Ladislavy Vondráčkové písně Antonína Dvořáka a Johannese Brahmse, z korespondence četl Václav Jílek. V rámci koncertu proběhla prezentace knihy Gustav Mahler. foto: Jan Černo

Výstava Jan Černo a festival

Prohlédnout

Od 21. srpna do konce září probíhala v kavárně Muzeum na Masarykově náměstí v Jihlavě výstava fotografií Jana Černo, oficiálního fotografa festivalu Mahler-Jihlava.

8. července Kaliště u Humpolce

Prohlédnout

Vernisáž výstavy karikatur Josefa Blechy (výstava potrvá do 8. srpna) v rodném domě Gustava Mahlera doprovodil koncert baryronisty JIřího Rajniše a Napolitan Quartet přednesli slavné i méně známe písně z italské Neapole. Nádherné odpoledne a standing ovation pro umělce!!! Foto: Jan Černo

Národní slavnost 21. června

Prohlédnout

Drazí kolegové,

foto: Jan Černo

Zápisník zmizelého

Prohlédnout

Další mimořádný umělecký zážitek na  festivalu HUDBA TISÍCŮ - tentokrát pocta Leoši Janáčkovi, jehož 90. výročí úmrtí si tentokrát připomínáme.

foto: Jan Černo

Naposledy na kole Kaliště-Jihlava

Prohlédnout

V neděli 17. června proběhla tradiční akce Na kole po stopách Gustava Mahlera, která zároveň inspirovala pořadatele ze SČT Jihlava k inovacím pro příští ročník. Fanfáry zazněly již tradičně v podání členů ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci.

Foto: Jan Černo

9. symfonie Gustava Mahlera

Prohlédnout

V podání The Boston Philhamonic Youth Orchestra s dirigentem Benjaminem Zanderem zazněla v chrámu Povýšení sv. Kříže poslední dokončená symfonie G. Mahlera. Posluchači ocenili mimořádný výkon nadšeným potleskem ve stoje!!!

foto: Jan Černo

Na jihlavské radnici došlo na standing ovation!

Prohlédnout

Kateřia Englichová, Vilém Veverka a Martin Kasík předvedli vynikající interpretační umění a byli po zásluze oceněni mimořádným ohlasem.

foto: Jan Černo

Skvělí laureáti Pěvecké soutěže Antonína Dvořáka!

Prohlédnout

Lucie Vagenknechtová, Tadeuš Hoza a Artur Garbas za dopovodu Ahmada Hedara nadchli festivalové publikum tentokrát ve společenském sále hotelu G. Mahler.

foto: Jan Černo

Dialog violoncella a kytary

Prohlédnout

O zahájení  koncertu se postaraly sestry Zachovy (pedagogické vedení Eva Fišerová).  Petr Nouzovský (vcello) a Miriam Rodriguez Brüllová (kytara) se představili na koncertě ve velké gotické síni jihlavské radnice.  ¨

foto: Jan Černo

Koncert Kraje Vysočina 2018

Prohlédnout

Český chlapecký sbor Boni Pueri a slovenský Chlapčenský zbor Bratislava předvedly nádherný výkon v prostorách kostela Povýšení sv. Kříže - název Česko-slovenské zpívání chlapci potvrdili v závěru, kdy vystoupili všichni společně.

Od 16:00 hodin v Knihovně potom proběhla skvělá přednáška Prof. Jiřího Štilce "Ceská hymna", hudební ukázky zahrála Paola Rapaj.

foto: Jan Černo

Na jihlavské radnici se hrálo a tančilo!

Prohlédnout

Obnovená premiéra baletu Leopolda Koželuha Znovunalezená dcera Otty II v podání Veroniky Brzkové a Miroslava Stehlíka (choreografie Helena Kazárová) byla součástí skvělého koncertu Jiřího Sychy a Filipa Dvořáka.

foto: Jan Černo

Octopus Pragensis na jihlavské radnici

Prohlédnout

foto: Jan Černo

Evropan Gustav Mahler Kaliště 27.5.2018

Prohlédnout

foto: Jan Černo

Janáčkův komorní orchestr poprvé na festivalu Hudba tisíců

Prohlédnout

Vynikající výkon Janáčkova komorního orchestru s uměleckým vedoucím Jakubem Černohorským ocenilo publikum nadšeným potleskem a vynutilo si dva přídavky.

 

foto: Jan Černo

Slavnost u pomníku Gustava Mahlera

Prohlédnout

Dechový orchestr TUTTI při ZUŠ Jihlava, dirigent Jan Nosek

Berušky mažoretky při DDM Jihlava pod vedením L. Škrdlové

foto: Jan Černo

Zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců 2018

Prohlédnout

Zahájení na Radnici a koncert v kostele Povýšení sv. Kříže Filharmonie Brno, Lucie Silkenová - soprán Petr Altrichter - dirigent

foto: Jan Černo

Koncert pro maminku 13.5. 2018

Prohlédnout

Český chlapecký sbor Boni Pueri přijel popřát všem maminkám do OC City Park Jihlava v rámci doprovodného programu. Koncertem provázela Veronika Paroulková a všichni - nejen maminky - si koncert moc užili!

foto: Jan Černo

Výstava Martin Beck - Lidská duše v Kalištích

Prohlédnout

Výstavu Martin Beck - Lidská duše v rodném domě Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce zahájila vernisáž 5. července. Další růži do mahlerovského rozária zasadili Martin Beck a Jana Černá. foto: Jan Černo

Chicago Youth Symphony Orchestra

Prohlédnout

Populární Karneval  Antonína Dvořáka, méně známá kompozice Na jihu Edwarda Elgara a hlavně Patetická symfonie Petra Iljiče Čajkovského v podání mladých hudebníků pod taktovkou Allena Tinkhama, standing ovation, 3 přídavky - to vše byl závěrečný koncert festivalu Hudba tisíců.

foto: Jan Černo

Malmö Academic Choir and Orchestra 2017

Prohlédnout

A skvělá mezzosopranistka Ida Ränzlöv, vše za řízení Daniela Hanssona. Krásný program, vynikající výkony a poučené a spokojené poublikum včetně primátora Statutárního města Jihlavy s manželkou.

foto: Jan Černo

Dvořákův americký sen v Gotické síni radnice Jihlava

Prohlédnout

Skvělý pořad připravi Jiří Štilec z korespondence Ant. Dvořáka běhěm jeho pobytu v USA (Jan Šťastný), jeho slavných písní a klavírní tvorby (Petra Vondrová a Martin Kasík). Ve skladbách Dvořákových žáků z USA pak zazněl i klarinet Irvina Venyše.

foto: Jan Černo

Kytarové kvarteto v Gotické síni

Prohlédnout

Krásný koncert připravilo zaplněnému sálu Pražské kytarové kvarteto, na začátku se pak představila violoncellistky Anna Čermáková, vítězka krajské soutěže ZUŠ, kterou pedagogicky vede Martina Charvátová.

foto: Jan Černo

Cyklojízda z parku Gustava Mahlera

Prohlédnout

Tři vzácné dámy I. Svobodová, J. Petrůjová a M. Svatošová položily květiny k pomníku Gustava Mahlera a cyklisté vyrazili po navržených trasách.

foto Jan Černo a Miroslav Svatoš

Bosch Streichersolisten

Prohlédnout

Vynikající česká violistka Kristina Fialová, Bosch Streichersolisten a dirigent Robert Wieland zaujali obrovským nasazením a chutí se kterou zahráli náročný program.

 

foto Jan Černo

Koncert pro Gymnázium Jihlava - Moravia Quintet

Prohlédnout

Velmi zajimavý program si připravili pro studenty Gymnázia pánové z Moavia Quintet - nejen, že báječně zahráli, ale představili podrobně a zábavně své nástroje.

 

foto: Jan Černo

J. B. Foerster skladatel, malíř, básník

Prohlédnout

Mimořádný projekt, který díky úsilí Jany Součkové a Marie Némové, představil J. B. Foerstra v celém jeho uměleckém záběru. Krásnou milostnou poezii přednesli vynikajícím způsobem studenti Gymnázia - Tomáš Ryška a Jakub Vítek.

Samozřejmě zazněla i hudba J. V. Stamice, jehož jméno nese skvělé smyčcové kvarteto.

 

foto: Jan Černo

ZUŠ Jihlava OPEN 2017

Dechové orchestry - ZUŠ HUmpolec a Чинадіївської ДШМ

Prohlédnout

7. ročník setkání Evropan-Gustav Mahler v Kalištích u Humpolce.

 

foto Jan Černo

Rapper Martin Trnavský

Prohlédnout

Nečekaná spojení chemie a hudby, pěvecký sbor Fosforečnan, dotace EU na analýzu Českého Hip Hopu a jeho zpracování do Mendělějevovi tabulky prvků, Smetanova Vltava i Wagnerova Jízda Valkýr - vynikající výkon Martina Trnavského, prostě krásný zážitek v DIODu.

foto: Jan Černo

Thomas Hampson v Jihlavě

Prohlédnout

Zaplněný kostel sv. Kříže aplaudoval ve stoje a zaslouženě odměnil skvělý výkon všech!

 

foto: Jan Černo

Zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců

Prohlédnout

z ohlasů:

Děkuji Vám za zprostředkování úžasného uměleckého zážitku na dnešním Slavnostním zahajovacím koncertu festivalu Hudba tisíců v kostele Povýšení sv. Kříže. Chvílemi rezonovalo hudbou celé tělo. Opravdu jedinečné provedení Mahlerova díla. Všichni účinkující si plně zasloužili aplaus ve stoje. Odvedli skvělé dílo....

 

foto: Jan Černo

Zahájení festivalu 2017

Prohlédnout

Slavnostní zahájení proběhlo tentokrát v parku G.Mahlera - průvodkyní odpolednem byla Veronika Paroulková, květiny k pomníku položila radní pro kulturu paní Ing. Jana Mayerová a zahrál Dechový orchestr ZUŠ Jihlava za řízení dirigenta Jana Noska.

foto: Jan Černo

Vernisáž výstavy Bratři Foerstrové

Prohlédnout

Vernisáž  výstavy obrazů a dokumentů Viktora a Josefa Bohuslava Foerstrových, která se koná v domě Gustava Mahlera v Jihlavě je mimořádně zajímavým počinem, který odhaluje neznámou polohu J.B. Foerstra.

 

foto: Jan Černo

Prolog 25. dubna 2017

Prohlédnout

Prolog byl tentokrát věnován výročí Jana Václava Stamice a měl mezinárodní rozměr. Koncerty se konaly v Německu, České republice a v Rakousku. Účinkovali čeští a němečtí sólisté, Kurpfälzisches Kammerorchester, Komorní filharmonie Pardubice, Boni Pueri, Jasoň Havlíčkův Brod, dirigoval Marek Štilec. koncert v Jihlavě byl navíc vysílán přímým přenosem na stanici Vltava.

foto:  Jan Černo

Epilog festivalu 17. října 18:00 DIOD

Prohlédnout

Skvělé představení Cesta poutníka na kterém se podíleli Mužské vokální kvarteto Q VOX, tanečnice Hana Achilles, Magdalena Múčková - cimbál, Martin Jakubíček - varhany, Ladislava Košíková - choreografie a režisér Tomáš Pílař, zakončilo 15. ročník festivalu Mahler-Jihlava Hudba tisíců.  foto: Jan Černo

6. července 2016 Kaliště u Humpolce

Prohlédnout

Sázení růže, vernisáž výstavy o Jarmila Novotné a koncert polského orchestru Sinfonietta Krakow s dirigentem Jurkem Dybalem uzavřeli v rodném domě Gustava Mahlera jubilejní ročník festivalu. Děkujeme všem umělcům i návštěvníkům, partnerům a mecenášům a těšíme se na další setkávání! Za celou sekci fotogalerie patří veliký dík našemu dvornímu fotografovi Janu Černo!!!

Jihočeská komorní filhamonie v Jihlavě

Prohlédnout

Melancholické Adagietto, světová premiéra 1. Symfonie Dorothey Hofmann a nakonec vynikající Martin Daněk v Koncertu pro hoboj Richarda Strausse. Krásný a soustředěný výkon nám přivezli muzikanti z jižních čech pod taktovkou Hansjörga Albrechta.

foto: Jan Černo

Varhany chrámu sv. Mikuláše Humpolec

Prohlédnout

Nejen hudbu ale i přetěžkou hru na varhany mohli vnímat návštěvníci koncertu na kterém se představil vynikající Pavel Svoboda.

Foto: Jan Černo

Shakespeare forever!!

Prohlédnout

Studenti jihlavského gymnázia a mladí pěvci - laureáti mezinárodních soutěží si podmanili zaplněný sál hotelu Gustav Mahler. Díky za skvělou atmosféru!

 

foto: Jan Černo

Milan Svoboda 13. 6. 2016 DIOD

Prohlédnout

Zaplněné DIvadlo Otevřených Dveří v Jihlavě tentokrát přivítalo klavíristu Milana Svobodu, Gamavila Quartet, Radka Krampla a Tomáše Reindla.

 

foto: Jan Černo

Milan Svoboda 13. 6. 2016 hotel GM

Prohlédnout

Tradiční koncert pro studenty Gymnázia Jihlava byl tentokrát ve znamení Beatles a klavíristy Milana Svobody.

Foto: Jan Černo

Cyklojízda 12. června 2016

Prohlédnout

Začalo to trochu nešťastně zpožděním autobusu a špatnou předpovědí, ale skončilo skvěle - díky všem účastníkům a hlavně Ivance Svobodové, která vždy celou akci krásně připraví.

 

foto: Jan Černo

Trio la Musica

Prohlédnout

Gotickou síň jihlavské radnice rozezněly ve čtvrtek 9. června tóny horny (Zuzana Rzounková), flétny (Marta Korduljak) a klavíru (Jana Goliášová). Trio la Musica si podmanilo posluchače nejn výtečnou hrou, ale i bezprotředním kontaktem a diváky.

foto. Jan Černo

Netín na Žďársku 5. června 2016

Prohlédnout

Jaroslav Tůma a Adéla Srncová

foto: Jan Černo

Schola Gregoriana Pragensis

Prohlédnout

Celý soubor i jeho  vedoucí David Eben byl nadšen jihlavským publikem. Další nezapomenutelný zážitek.

foto: Jan Černo

Vlastimil Vondruška na festivalu Mahler-Jihlava

Prohlédnout

V refektáři hotelu Gustav Mahler měl své setkání s čtenáři a fanoušky spisovatel a historik Vlastimil Vondruška.

foto: Jan Černo

Kaliště 2016

Prohlédnout

Orchestr Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Přerov

Dechový orchestr ZUŠ Ledeč nad Sázavou

Dechový orchestr mladých ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec

Vítězslav kružík, Josef Jůzl, Roman Kostinec, Josef Jirků a Stanislav Žaloudek - dirigenti   foto Jan Černo

Campanula v kostele sv. Jakuba Většího

Prohlédnout

Krásný duchovní program představilo Pěvecké sdružení Campanula Jihlava na svém koncertu v rámci festivalu.

Foto Jan Černo

Barocco sempre giovane 23. 5. 2016

Prohlédnout

Nádherný koncert plný sluníčka a energie. Zahájila Ludmila Nosková studentka ZUŠ JIhlava ze třídy Evy Fišerové.

Foto. Jan Černo

Zahajovací koncert 15. ročníku

Prohlédnout

Moravská filhramonie Olomouc, Patrick Gallois a 1. symfonie Gustava Mahlera.

Foto: Jan Černo

Soňa Červená v rodném domě Gustava Mahlera

Prohlédnout

Výstavu fotografií ze svého bohatého života otevřela v neděli 5. července 2015 v rodném domě G.Mahlera paní Sońa Červená. Své obdivovatele potěšila náročnou kompozicí Sylvie Bodorové - Kafkas traume, kterou provedla spolu s klavíristou Danem Wiesnerem. Do rosária zasadila růži a všechny nadchla svou skromností, uměním, neuvěřitelnou vitalitou, životním elánem a nadhledem.

Píseň o zemi

Prohlédnout

V kostele Povýšení sv. Kříže skončil 26.6. hlavní program 14. ročníku festivalu Mahler-Jihlava HUDBA TISÍCŮ. Píseň o zemi Gustava Mahlera přednesli Eva Garajová, Lukáš Hacek a Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Petra Altrichtera.

foto Jan Černo

Pravdy každému přejte....

Prohlédnout

Nádherný prostor kostela Povýšení sv. Kříže byl důstojným stánkem pro slova Mistra Jana Husa (Alfréd Strejček - umělecký přednes) i hudby inspirované protenstantskou tradicí v podání Pěveckého sdružení Campanula se sbormitrem Pavlem Jirákem.

foto: Jan Černo

Bendovo kvarteto v Jihlavě

Prohlédnout

Z Ostravy přijelo do Jihlavy Bendovo kvarteto a představilo své umění divákům v Gotické sínijihlavské radnice. Pochvalu zaslouží za mimořádný výkon i Klavírní trio ZUŠ Jihlava

foto: Jan Černo

Živý obraz Komenský se loučí s Jihlavou....

Prohlédnout

Nezapomenutelný zážitek v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě - díky všem!!!!!!

foto: Jan Černo

Jitka Vlašánková a Václav Vydra

Prohlédnout

Opravdu závažný festivalový program představili v sále hotelu Gustav Mahler violoncellistka Jitka Vlašánková, která přednesla Suity J.S. Bacha a herec Václav Vydra, který představil divákům poezii R. M. Rilkeho.

foto: Jan Černo

Hudba mezi obrazy...

Prohlédnout

Opravdu mimořádný byl festivalový projekt  Hudba mezi obrazy. Zasvěcená slova PhDr. Jarmily Tauerové, obrazy Rudolfa Veverky, krásná hudba v podání Viléma Veverky a Kateřiny Englichové vytvořily opravdu silný zážitek pro publikum v Gotické síni. Shora se na to určitě díval Rudolf Veverka - první český primátor JIhlavy a měl radost, jak krásné akce jeho město podporuje.

foto: Jan Černo

Duchovní hudba 2015

Prohlédnout

Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze se představil na koncertě Velké gotické síně radnice města Jihlavy. Sbormistr Marious Christou společně s Valentinou Shuklinou sklidili velký potlesk.

foto: Jan Černo

Hudebně zábavné nocturno 21.5.2015

Prohlédnout

Zcela vyprodaný sál Velké gotické síně radnice Jihlavy mocně aplaudoval skvělému vystoupení Shadow Quartetu, který neváhal zapojit diváky přímo do hudební produkce.

foto: Jan Černo

Koncert k výročí ukončení 2. sv. války

Prohlédnout

Slavnostní koncert k výročí ukončení 2. světové války se odehrál v DKO Jihlava. Zazněla Má vlast Bedřicha Smetany v podání Filharmonie Hradec Králové společně s dirigentem Markem Štilcem.

Zahájení festivalu 2015

Prohlédnout

Zahajovací koncert Festivalu Mahler 2015

foto: Jan Černo

Vernisáž

Závěrečný koncert 2014

Prohlédnout

Závěrečný koncert festivalu Mahler Jihlava Hudba tisíců 2014 patřil Janáčkově filharmonii Ostrava, kterou řídil Oliver Donányi. Sólistou Dvořákova violoncellového koncertu byl charismatický Jiří Bárta. Foto: Jan Černo

Adresát Milena Jesenská

Prohlédnout

Den se zpívajícícmi klarinety na festivalu Mahler Jihlava 2014. Nejdříve koncert na jihlavském gymnáziu, potom pořad o Mileně Jesenské a nakonec jazzové nocturno, to vše stihl soubor Cantarina clarinete. Na snímcích vše zachytil dvorní fotograf festivalu Jan Černo.

Cyklojízda po stopách Gustava Mahlera 2014

Prohlédnout

Cyklovýlet po stopách Gustava Mahlera z Kališť u Humpolce do Jihlavy se uskutečnil 15. 6. 2014. Znovu dojela jako první skupinka vedená primátorem Jihlavy Ing. Vymazalem. Foto: Jan Černo

Koncert 10. 6. 2014 - Zamilovaný slavík

Prohlédnout

Zamilovaný slavík aneb klenoty barokní hudby, pořad který pro festival Mahler Jihlava 2014 připravily flétnistka Jana Semerádová a cembalistka Monika Knoblochová. Skvělou interpretací a výrazem dokázaly, jaké poklady se v tzv. hudbě skrývají. Foto: Jan Černo

 

Neznámé písně i světové melodie v podání mladých pěvců

Prohlédnout

Úvodní koncert červnové části festivalu Hudba tisíců v zaplněném sále hotelu Gustav Mahler přinesl písňový večer Mahlerových současníků, následovníků či přátel v podání pěveckého mládí -Petra Froese, Tereza NovákováFelix Rumpf za skvělého klavírního doprovodu zkušenéLadislavy Vondráčkové.

Evropan Gustav Mahler 2014

Prohlédnout

Tradiční setkání mládežnických dechových hudeb proběhlo v sobotu 31. května v rodné obci Gustava Mahlera - Kalištích u Humpolce. Počasí se vydařilo a nálada byla skvělá. Zasazena byla i další růže do Mahlerovského rozária, tentokrát odrůda Benjamin Britten. Foto: Jan Černo

Kostel sv. Jakuba 28.5.2014

Prohlédnout

Nádherný festivalový koncert v podání Pěveckého sdružení Campanula, varhaníka Petra Sobotky a sbormistr Pavla Jiráka. Zejména Stabat mater J.B.Foerstra bylo pro nadšené posluchače mimořádným zážitkem.

Koncert 19. 5. 2014 - Kaliště u Humpolce

Prohlédnout

Pocta vídeňských orchestrů Mahlerovi - Katarzyna Holysz - soprán, Wiener Concert-Verein, Jurek Dybal - dirigent - mezinárodní hudební společnost se sešla v rodném domě Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce, aby vzdala hold světovému skladateli. Ve vyprodaném sále zazněly skladby Jana Václava Stamice, Henryka Góreckého, Manuela Kerera a samozřejmě Gustava Mahlera.

Akce 16. 5. 2014

Prohlédnout

Tradiční pietní akt v parku Gustava Mahlera u jeho pomníku. Mahlerovský den pokračoval akcemi v jihlavském Domě Gustava Mahlera - představením publikace "Nikdy zcela neodešli - jihlavští Němci" a vernisáží multimediální výstavy fotografií Zdeňka Chrapka "Dirigenti".

Zahájení 15. 5. 2014

Prohlédnout

Slavnostní zahájení festivalu Mahler Jihlava - Hudba tisíců 2014 a následný galakoncert v Kostele povýšení sv. Kříže. Vystoupil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod taktovkou dirigenta Israela Yinona. Sopránového sóla v Mahlerově Symfonii č. 4 se ujala světoznámá operní hvězda Gabriela Beňačková.

Mahlerovská výstava v Kalištích u Humpolce

Prohlédnout D a s i r d i s c h e L e b e n „Pozemský život“ Dokumente zu Gustav Mahlers Schaffen und Rezeption- Dokumenty k tvorbě a recepci hudby Gustava Mahlera. Výstava dokumentů, fotografií a některých dosud nezveřejněných dopisů a prvních tisků Mahlerových skladeb byla zahájena v den Mahlerova výročí narození 7. července 2013 v 15.00 v Kalištích u Humpolce. Mimořádnou výstavu připravil ze své soukromé sbírky, která obsahuje unikátní exponáty včetně dopisů Almy Mahler, švýcarský badatel Walter Labhart. Výstava je otevřena v rodném domě Gustava Mahlera do konce prázdnin 2013.

Prolog festivalu 18. března Velká gotická síň radnice

Prohlédnout

Lahodné víno, krásná hudba a spokojení návštěvníci - takový byl prolog festivalu Mahler-Jihlava.

Umělci Anna Trahová, Luboš Skala a Ivana Michalovičová, moderátor Lukáš Hurník a tým Radniční restaurace vytvořili v nádherné gotické síni jedinečný večer.

Symphonic Queen

Prohlédnout Fotografie ze závěrečného koncertu festivalu Mahler-Jihlava 2013, který se uskutečnil pod širým nebem na Masarykově náměstí. Skladby skupiny Queen v symfonickém hávu představili zpěváci Hana Škarková, Marek Olbrzymek a Q VOX, Filharmonie Hradec Králové a dirigent Miloš Machek.

Koncert pro Gymnázium Jihlava

Prohlédnout Tradiční součástí festivalu je koncert pro studenty, tentokrát v podání Eben tria.

Lidové písně z Korutan

Prohlédnout Koncert festivalu Mahler-Jihlava 2013, lidové písně Korutan - Abe schaugn, Der Hahn von Onkel Giacometo, v podání Männerchor der Kärtner in Wien.

DIOD Jihlava

Prohlédnout Fotografie z představení opery/pantomimy o třech dějstvích Bohuslava Martinů: Divadlo Za bránou. Účinkovali: Sólisté HAMU, pantomima, sbor Bubureza, orchestr Quattro a dirigentka Valentina Shuklina.

Úspěšná spolupráce českých a německých hudebníků na festivalu Hudba tisíců v Jihlavě

Prohlédnout Společným koncertem Big bandu BOSCH Homburg a Pěveckého sdružení Gymnázia Jihlava pokračoval v sobotu 1. června mezinárodní hudební festival Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2013. V programu, který pečlivě obě tělesa připravila, zazněly nejen muzikálové melodie, ale i hudba slavného autora filmových produkcí Ennio Moriconeho. V programu nechyběly ani Svobodovy písně z oblíbeného filmu Tři oříšky pro Popelku a samozřejmě zazněla i v Německu velmi populární Včelka Mája. Spolupráci obou těles hodnotili hudebníci z Německa jako naprosto skvělou a obdivovali pěvecké kvality sboru studentek a studentů Jihlavského gymnázia pečlivě připraveného Dagmar Němečkovou. V závěru předali pak všem účastníkům symbolické dary z města Homburg a poselství starosty i zemského rady.

Standing ovation pro mladé pěvce

Prohlédnout Vynikající výkony mladých laureátů pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech Joo-Anne Bitter /červené šaty/, Petry Vondrové /tmavovlasá/, Juraje Nociara /frak/ a Luboše Skaly /černá košile/, kteří přednesli árie a duety G.Verdiho, B.Smetany a R.Wagnera, ocenilo jihlavské publikum nadšeným potleskem, došlo i na standing ovation. Na dalším koncertu festivalu Mahler-Jihlava, který připoměl velká výročí světových skladatelů Wagnera a Verdiho, spoluúčinkovala Severočeská filharmonie Teplice se svým šéfdirigentem Alfonsem Scaranem.

Pocta Gustavu Mahlerovi

Prohlédnout IV. ročník setkání "Pocta Gustavu Mahlerovi" - dechové hudby v Kalištích u Humpolce 25. května. Ani ne právě ideální počasí nezkazilo skvělou atmosféru, kterou vytvořily dechové hudby ZUŠ Humpolec, MV Aigen a Mažoretky Třebíč.

21. května 2013

Prohlédnout Dechberoucí vystoupení Českého filharmonického kvarteta a mladé talentované violoncellistky Marie Charvátové.

Pietní akt

Prohlédnout Pietní akt a koncert Orchestru Tutti a dechového orchestru Dačice.

Zahajovací koncert 16.5.2013

Prohlédnout Zahajovací koncert festivalu Mahler Jihlava - Hudba tisíců 2013. Vyprodaný kostel Povýšený sv. Kříže odměnil bouřlivými ovacemi pěvkyni Kateřinu Hevelkovou, jihlavskou rodačku a Český národní symfonický orchestr pod taktovkou letošního jubilanta Libora Peška.

Koncert 25. 6. 2012

Prohlédnout Na festival Hudba tisíců Mahler Jihlava 2012 vystoupil s obrovským ohlasem i americký orchestr Napa Valley Youth Symphony se sopranistkou Carrie Hennessey a dirignetem Ming Lukem. Zazněly Mahlerovy Písně potulného tovaryše a Gershwinův Američan v Paříži.

Cyklojízda 17. 6. 2012

Prohlédnout Desítky cyklistů se v rámci festivalu Mahler Jihlava 2012 vydaly po trase Kaliště u Humpolce - Jihlava, aby připomněly zálibu slavného skladatele v poznávání přírody a turistice.

Oratorium Mojžíš

Prohlédnout Oratorium Mojžíš na starozákonní texty sklidilo u diváků v Jihlavě obrovský úspěch.

Moravská filharmonie Olomouc, Pražský filharmonický sbor, Dětský sbor Zvoneček, OK Percussion Duo, Kateřina Kalvachová Šmídová, Ivan Kusnjer, Josef Zedník, Zdeněk Dryšl, Jan Šťastný. Dirigent Petr Vronský. Sbormistři Lukáš Vasilek, Pavel Jirák.

Vernisáž 7. června 2012

Prohlédnout Slavnostní zahájení výstavy bonsají Vivat léto v prostorách Hotelu Gustav Mahler.

Na koncertu 22. května se představili nejlepší účastníci mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny, na klavír je doprovodil Richard Pohl.

Zahajovací koncert 16. května 2012

Prohlédnout Zcela ojedinělý zahajovací koncert 11. ročníku festivalu Mahler Jihlava. Po Mahlerově 5. symfonii zazněla Čajkovského Předehra "1812", která letošní festival doslova "odpálila".

Zahájení 16. května 2012

Prohlédnout Slavnostní zahájení jedenáctého ročníku festivalu Mahler Jihlava - Hudba tisíců

Koncert 20. června 2011

Prohlédnout 9. symfonie Gustava Mahlera v podání New England Conservatory Youth Philharmonic Orchestra z Bostonu pod vedením dirigenta Benjamina Zandera

Koncert 16. června 2011

Prohlédnout sopranistka Sabina Zweiacker, barytonista Peter Sjunnesson, Malmö Academic Choir and Orchestra, řídil Daniel Hansson

Koncert 14.6. 2010

Prohlédnout Komorní filharmonie Vysočina zahrála pod taktovkou Jiřího Jakeše skladby Pavla Vranického.

Koncert 7.6. 2010

Prohlédnout Kubínovo kvarteto a klavírista Michal Bárta zahráli mimo jiné i Mahlerův kvartet.

Koncert 3. 6. 2010

Prohlédnout Schola gregoriana Pragensis se svým umělecký vedoucím Davidem Ebenem představili posluchačům Mariánské zpěvy.

Koncert 31. května 2011

Prohlédnout Koncert Duo Siempre Nuevo - před koncertem vystoupily úspěšné studentky ZUŠ Jihlava Marie a Terezie Charvátovy.

Koncert 24. května 2011

Prohlédnout Ensemble Variabile /Itálie/

Koncert 21. května 2011

Prohlédnout Setkání mládežnických hudeb ZUŠ Humpolec, ZUŠ Dačice a Mažoretky Třebíč v Kalištích u Humpolce.

Zahájení festivalu Mahler Jihlava 2011

Prohlédnout Úvodní koncert festivalu Mahler Jihlava 2011 na jihlavském náměstí.

Hrob Gustava Mahlera

Prohlédnout Pietní akt obyvatel Vysočiny u hrobu Gustava Mahlera ve vídeňském Grinzingu.

MAHLER GALA

Prohlédnout Jedinečný open air koncert Thomase Hampsona, Anne Sofie von Otter a Mahler Chamber Orchestra, který dirigoval Manfred Honeck.

Vojenská dechová hudba

Prohlédnout Rekonstrukce koncertu z roku 1875 v podání hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

Recitál Thomase Hampsona

Prohlédnout Jedinečný recitál Thomase Hampsona s klavíristou Wolframem Riegrem v rodném domě Gustava Mahlera.

Zasazení růže Gustav Mahler

Prohlédnout Během oslav 7.7. 2010 byla zasazena nová odrůda růže GUSTAV MAHLER, kterou vypěstoval Ing. Urban ze Želešic u Brna.

Den Gustava Mahlera v Kalištích

Prohlédnout Oslava 150. výročí narození Gustava Mahler v Kalištích u Humpolce.

Socha Gustava Mahlera

Prohlédnout V den 150. výročí narození Gustava Mahlera byla v Jihlavě za přítomnosti prezidenta České republiky Václava Klause odhalena socha Gustava Mahlera.

Koncert 17.6. 2010

Prohlédnout Speciálně sestavený program přísloví z jihlavské radnice v podání vokálního souboru Octopus pod vedením Petra Daňka.

Mezinárodní setkání cimbálových hudeb 12. 6. 2010

Prohlédnout 10. ročník festivalu ve Vinohradech Sádek.

Koncert 10.6. 2010

Prohlédnout Houslistka Martina Bačová a klavírista Alexandr Starý provedli publikum českou a rumunskou hudbou.

Pocta Gustavu Mahlerovi 5. 6. 2010

Prohlédnout Setkání dechových hudeb.

Koncert 27. 5. 2010

Prohlédnout Eva Garajová, Lars Grünwoldt a Luxembourg Sinfonietta s dirigentem Marcelem Wenglerem

Koncert 25. 5. 2010

Prohlédnout Otvírání studánek Bohuslava Martinů v podání Pěveckého sdružení Campanula pod vedením Pavla Jiráka

Koncert 20. 5. 2010

Prohlédnout Dirigent Zdeněk Mácal a orchestr FOK zahráli Symfonii č. 1 Gustava Mahlera

Zahajovací den 18. 5. 2010

Prohlédnout Slavnostní zahajovací den festivalu Mahler Jihlava – Hudba tisíců 2010

Jihlava plná Mahlera 2010

Prohlédnout Celá Jihlava se v době festivalu „oblékla“ do Mahlera
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz