Fotogalerie

Bendovo kvarteto v Jihlavě

Prohlédnout

Z Ostravy přijelo do Jihlavy Bendovo kvarteto a představilo své umění divákům v Gotické sínijihlavské radnice. Pochvalu zaslouží za mimořádný výkon i Klavírní trio ZUŠ Jihlava

foto: Jan Černo

Duchovní hudba 2015

Prohlédnout

Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze se představil na koncertě Velké gotické síně radnice města Jihlavy. Sbormistr Marious Christou společně s Valentinou Shuklinou sklidili velký potlesk.

foto: Jan Černo

Hudba mezi obrazy...

Prohlédnout

Opravdu mimořádný byl festivalový projekt  Hudba mezi obrazy. Zasvěcená slova PhDr. Jarmily Tauerové, obrazy Rudolfa Veverky, krásná hudba v podání Viléma Veverky a Kateřiny Englichové vytvořily opravdu silný zážitek pro publikum v Gotické síni. Shora se na to určitě díval Rudolf Veverka - první český primátor JIhlavy a měl radost, jak krásné akce jeho město podporuje.

foto: Jan Černo

Hudebně zábavné nocturno 21.5.2015

Prohlédnout

Zcela vyprodaný sál Velké gotické síně radnice Jihlavy mocně aplaudoval skvělému vystoupení Shadow Quartetu, který neváhal zapojit diváky přímo do hudební produkce.

foto: Jan Černo

Jitka Vlašánková a Václav Vydra

Prohlédnout

Opravdu závažný festivalový program představili v sále hotelu Gustav Mahler violoncellistka Jitka Vlašánková, která přednesla Suity J.S. Bacha a herec Václav Vydra, který představil divákům poezii R. M. Rilkeho.

foto: Jan Černo

Koncert k výročí ukončení 2. sv. války

Prohlédnout

Slavnostní koncert k výročí ukončení 2. světové války se odehrál v DKO Jihlava. Zazněla Má vlast Bedřicha Smetany v podání Filharmonie Hradec Králové společně s dirigentem Markem Štilcem.

Zahájení festivalu 2015

Prohlédnout

Zahajovací koncert Festivalu Mahler 2015

foto: Jan Černo

Píseň o zemi

Prohlédnout

V kostele Povýšení sv. Kříže skončil 26.6. hlavní program 14. ročníku festivalu Mahler-Jihlava HUDBA TISÍCŮ. Píseň o zemi Gustava Mahlera přednesli Eva Garajová, Lukáš Hacek a Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Petra Altrichtera.

foto Jan Černo

Pravdy každému přejte....

Prohlédnout

Nádherný prostor kostela Povýšení sv. Kříže byl důstojným stánkem pro slova Mistra Jana Husa (Alfréd Strejček - umělecký přednes) i hudby inspirované protenstantskou tradicí v podání Pěveckého sdružení Campanula se sbormitrem Pavlem Jirákem.

foto: Jan Černo

Soňa Červená v rodném domě Gustava Mahlera

Prohlédnout

Výstavu fotografií ze svého bohatého života otevřela v neděli 5. července 2015 v rodném domě G.Mahlera paní Sońa Červená. Své obdivovatele potěšila náročnou kompozicí Sylvie Bodorové - Kafkas traume, kterou provedla spolu s klavíristou Danem Wiesnerem. Do rosária zasadila růži a všechny nadchla svou skromností, uměním, neuvěřitelnou vitalitou, životním elánem a nadhledem.

Živý obraz Komenský se loučí s Jihlavou....

Prohlédnout

Nezapomenutelný zážitek v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě - díky všem!!!!!!

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz