Doprovodný program

9. dubna
19:00 Karlskirche, Vídeň

Prolog I

 • Leopold Koželuh - Kantáta na oslavu Josefa II

Účinkující:

 • Simona Eisinger - soprán
 • Wolfgang Klivana - recitátor
 • Boni Pueri
 • Wranitzky Kappele
 • Marek Štilec - dirigent
17. dubna
17:00 Dům Gustava Mahlera, Jihlava

Vernisáž výstavy Keith Rowe/ Uwe Bressnik

 • Hudba před i za objektem

Účinkující:

 • výstava potrvá do 23. června
12. května
14:00 Citypark Jihlava

Koncert pro maminku

 • Jaroslav Ježek - Tmavomodrý svět

Účinkující:

 • Cantarina Clarinete

Cena: vstup volný

Pozn.: ve spolupráci s Citypark Jihlava

22. května
17:00 Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vernisáž výstavy Gustav Mahler a Vídeň

 • Výstava vznikla ve spolupráci s Peterem Blahou a Theresou Gassner ze Státní opery Vídeň.
Více informací
26. května
15:00 Kaliště u Humpolce

Evropan Gustav Mahler - pod záštitou radní Kraje Vysočina Jany Fischerové

 • Slavné pochody, hity a muzikály

Účinkující:

 • DO Musikverein Aigen SEEBSBACH
 • Milan Kubek - dirigent
 • DOM ZUŠ G. Mahlera Humpolec
 • Josef Jirků a Tomáš Vodrážka - dirigenti
 • Mažoretky Třebíč
 • Simona Kohoutová - vedoucí

Cena: vstup volný

Pozn.: festivalový autobus odjíždí 14,00 hotel G. Mahler Jihlava

5. června
18:00 Dělnický dům

A šmytec!!!

 • Slavnostní koncert všech hudebních souborů ZUŠ JIhlava

Cena: vstupné dle ZUŠ JIhlava

12. června
19:00 Klášter Nová Ŕíše - hudební sál

Opravdový crossover EPOQUE QUARTET slaví 20 let

 • Pavel Vranický - Divertimento B dur pro klarinet, smyčcový kvartet, 2horny a 2 hoboje
 • Sylvie Bodorová - Babadag
 • Alan Shulman - Rendezvous for clarinet and string quartet
 • - - - - - - - - - - - -
 • Jan Kučera - Zrození
 • Petr Wajsar - Kukačky
 • Django Reinhardt - Deuce Ambiance
 • Richard Rodgers - You´ve changed
 • Oliver Nelson - Stolen moments

Účinkující:

 • Lukáš Pavlíček - hoboj
 • Jan Thuri - hoboj
 • Kateřina Javůrková - lesní roh
 • Jakub Hořejší - lesní roh
 • Irvin Venyš - klarinet
 • Epoque Quartet

Cena: 100,-

Pozn.: rezervace na mail: pmagdalena@centrum.cz do pátku 7. 6. - prodej i před koncertem

23. června
08:30 Želiv u Humpolce - Klášter

Po stopách lásky Gustava Mahlera

 • pochod po trase Želiv Kaliště Humpolec

Pozn.: festivalový autobus odjíždí v 7:30 z ulice Legionářů, Jihlava

5. července
15:00 Rodný dům Gustava Mahlera Kaliště u Humpolce

Vernisáž výstavy fotografií a koncert k výročí narození G. Mahlera

 • Eva Bystrianská - Hudba našeho srdce
 • Leoš Janáček
 • Johannes Brahms

Účinkující:

 • Ensemble Orchestra for the Earth (VB)
 • John Warner - umělecký vedoucí

Cena: vstup volný

Pozn.: festivalový autobus odjíždí 14,00 hotel G. Mahler Jihlava

24. října
19:00 Velká Gotická síň radnice Jihlava

Zapomenutá krása - Antonín Rous

 • L. van Beethoven (1770 – 1827): Smyccove trio op.9 no.1 G - dur
 • Hans Krasa (1899 - 1944) - Passacaglia e fuga voor violino, viola e violoncello
 • ===========
 • Leo Weiner (1885 1960) - Smyccove trio g - moll op.6

Účinkující:

 • Domenica trio
 • Antonín Rous - housle
 • Susan Rous - Woelderink - viola
 • Jan Škrdlík - violoncello

Cena: 180

Pozn.: 50% studenti a senioři

9. dubna
17:00 Dům Gustava Mahlera ZRUŠENO

BRATŘI VÁŠNĚ – Wagner, Bruckner a Mahler

 • Vladimír Kiseljov - výstava maleb inspirovaných hudbou R. Wagnera, A. Brucknera a G. Mahlera s malířsko - hudební performance

Pozn.: Výstava potrvá od 10. 4. do 21. 6. 2020

10. května
15:00 City Park Jihlava

Koncert pro maminku

 • dodatečně

Účinkující:

 • Kristina Fialová - viola
 • Dominika Svozilová - harfa

Cena: vstup volný

15. května
15:00 ZRUŠENO

Slavnost u pomníku G. Mahlera

 • Slavné melodie

Účinkující:

 • Dechový orchestr TUTTI při ZUŠ Jihlava
 • Mažoretky při DDM Jihlava

Cena: vstup volný

31. května
15:00 ZRUŠENO

Evropan Gustav Mahler – setkání dechových hudeb

 • Slavné pochody, lidové a filmové melodie

Účinkující:

 • Orchestr ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec,
 • Mažoretky Třebíč,
 • Dechový orchestr TUTTI Jihlava

Cena: vstup volný

Pozn.: festivalový autobus 14:00 hotel Gustav Mahler, Jihlava

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz