Estáze!

Alžběta Poláčková - soprán, Vilém Veverka - hoboj, Kateřina Englichová - harfa

foto: Veronika Bartošová

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz