Česká tria/ F.Škroup a B. Smetana

Orbis trio / Petra Brabcová, Petr Malíšek a Stanislav Gallin a nejmladší muzikantská generace ZUŠ Jihlava Klára Emma Piňosová 

foto: Veronika Bartošová

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz