Slavnostní zahájení festivalu Hudba tisíců Mahler-Jihlava 2023

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz