Petr Fiala, ČFS Brno

Své 80. narozeniny oslavil na festivalu vynikající sbormistr, jihlavský rodák nejen na koncertě, ale i povídáním s posluchači. Foto: Jana Petrůjová 

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz