Ještě trochu jiný pohled na koncert 3. 9.

fotografie: Veronika Bartošová

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz