100 výročí úmrtí Jaroslava Haška v Kalištích

Krásné odpoledne proběhlo 7. července v rodném domě G. Mahlera v Kalištích, sázela se růže z Bosny a Hercegoviny, četl se Švejk česky a srbochorvatsky, zazněla nejen Sevdalinka (lidová hudba Bosny a Hercegoviny) ale i hudba Julia Fučíka, kapelníka i v Bosenském Sarajevu, "kde nám zabili Ferdinanda".....   foto: Jana Petrůjová

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz