Zahajovací koncert 2022

Jiří Rajniš, ČNSO, Vinzenz Praxmarer

foto: Jan Černo 

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz