Prague Nights Festival Orchestra

Standing ovation pro skvělý orchestr. Foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz