Hosté ze Slovenska - VŠMU se představuje

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz