ROK ČESKÉ HUDBY " Gustav Mahler - české stopy" FESTIVAL 2024

Hlavní program 18. května - 22. září 2024

vstupenky: Dům Gustava Mahlera, TIC Brána Jihlavy, DKO (18.5.), Horácké divadlo (10.6.), večerní pokladna 45 minut  před začátkem koncertu

                    on line: od 1. 5. na www.dojihlavy.cz

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz