Gustav Mahler Festival
Menu
Pocta Mistru Janu Husovi na festivalu Mahler Jihlava

Pocta Mistru Janu Husovi na festivalu Mahler Jihlava

Pocta Mistru Janu Husovi na festivalu Mahler Jihlava

Krásný zážitek připravili divákům protagonisté koncertu k poctě Mistra Jana Husa - herec Alfréd Strejček a Pěvecké sdružení Campanula se sbormistrem Pavlem Jirákem. Večer byl důstojným připomenutím letošního výročí mučednické smrti Mistra Jana.

Autor: admin
Vydáno: 25. 06. 2015