Gotická síň radnice, Jihlava

Závěrečný koncert festivalu Mahler-Jihlava Hudba tisíců 2023 potvrdil tradiční partnerství s rakouským festivalem Allegro Vivo.  

foto: Veronika Bartošová

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz