Harfa ze dvora Marie Antoinette a moderní koncertní harfa na jihlavské radnici

Harfa ze dvora Marie Antoinette a moderní koncertní harfa na jihlavské radnici

7. 10.  18:00  Gotická sí

Jedinečný komponovaný program harfistky Barbory Plaché s vzácnou harfou ze dvora Marie Antoinette a moderní koncertní harfou.
Na koncertě uvidíte a uslyšíte vzácnou originální jednozářezovou harfu ze dvora Marie Antoinette, na kterou zazní hudba klasicismu od autorů J.K. Krumpholtze, J.L. Dusíka či A. Rosettiho. Následovat bude hudba romantická z per Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Zdeňka Fibicha a Bedřicha Smetany. Uslyšíte jak slavnou Vltavu, tak i Dvořákův Slovanský tanec. 20. století zastoupí například skladatel J.F. Fischer a hudbu současnou, Vadim Petrov. Součástí programu je představení vývoje harfy, osudy skladatelů a jejich hudby či celkový historický kontext.
Česká klasická hudba je naše obrovské kulturní dědictví, kterého si považuje celý svět a harfa v ní má své jedinečné a nezastupitelné místo. Tento projekt je jediným projektem na světě, kde na jednom koncertě máte možnost vidět a slyšet jak harfu z 18. století, tak moderní koncertní, pedálovou, harfu.

Autor: admin
Vydáno: 01. 10. 2021
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz