Brilantní výkon orchestru Allegro Vivo a sólistů

Brilantní výkon orchestru Allegro Vivo a sólistů

Slavnostní závěrečný koncert byl po všech stránkách excelentní. Vynikající výkon sólistů a orchestru, krásná slova hejtmana Kraje Vysočina pana Vítězslava Schreka a spokojení diváci. Díky všem!

Autor: admin
Vydáno: 01. 11. 2021
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz