Smetanovo trio a diváci v Gotické síni Jihlavské radnice

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz