Koncert k 30. výročí ČFS Brno

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz