Zářijový týden festivalu byl nádherný

Zářijový týden festivalu byl nádherný

16. září v presbytáři kostela Povýšení sv. Kříže jsme se přenesli do středověku, slovo, gregoriánský chorál a jedinečný prostor navodili atmosféru dokonale. K tomu ohromující kresba laserem, duše v očistci mám stále před očima. TUTTI nezklamalo ani bez dirigenta! Petr Vronský a Moravská filharmonie Olomouc předvedli opravdu špičkové provedení 5. symfonie Gustava Mahlera, je vidět, že orchestr i dirigent věnovali přípravě velkou pozornost a poradili si s nelehkým kostelním prostorem. Standing ovation naprosto zaslouženě!!! Díky všem....

Autor: admin
Vydáno: 21. 09. 2020
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz