Program festivalu zveřejněn

Program festivalu zveřejněn

Na stránkách www.mahler2000.cz je kompletní program hlavní části 19. ročníku festivalu Mahler Jihlava 2020 Hudba tisíců

Autor: admin
Vydáno: 24. 02. 2020
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz