Vídeň, město hudby a G. Mahlera

Literárně hudební pořad
Slovem provázel Jan Čenský s Jiřím Vejvodou, za doprovodu Miroslava Sekery na klavír.
foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz