TUTTI při ZUŠ Jihlava skvěle i bez dirigenta

foto: Jan Černo 

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz