Úspěšný koncert v Karlskirche ve Vídni 9. dubna, festival Hudba tisíců začíná

Úspěšný koncert v Karlskirche ve Vídni 9. dubna, festival Hudba tisíců začíná

Úspěšný koncert v Karlskirche ve Vídni 9. dubna, festival Hudba tisíců začíná

Velkým úspěchem skončil koncert, na němž zazněla kantáta Leopolda Koželuha Joseph der Menschheit Segen v Karlskirche ve Vídni 9. dubna. Na koncertu se v díle ve Velvarech narozeného autora působícího ve Vídni představila sopranistka Simona Eisinger, herec Wolfgang Klivana, Český chlapecký sbor Boni pueri, orchestr Wranitzky Kapelle a dirigent Marek Štilec. Koncert se konal pod záštitou velvyslankyně ČR ve Vídni JUDr Ivany Červenkové a byl připomenutím díla Leopolda Koželuha v rámci projektu "Češi ve Vídni" a zároveň prologem festivalu Hudba tisíců


Autor: admin
Vydáno: 15. 04. 2019
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz