Zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců 2018

Zahájení na Radnici a koncert v kostele Povýšení sv. Kříže Filharmonie Brno, Lucie Silkenová - soprán Petr Altrichter - dirigent

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz