Výstava Jan Černo a festival

Od 21. srpna do konce září probíhala v kavárně Muzeum na Masarykově náměstí v Jihlavě výstava fotografií Jana Černo, oficiálního fotografa festivalu Mahler-Jihlava.

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz