Slavnost u pomníku Gustava Mahlera

Dechový orchestr TUTTI při ZUŠ Jihlava, dirigent Jan Nosek

Berušky mažoretky při DDM Jihlava pod vedením L. Škrdlové

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz