Národní slavnost 21. června

Drazí kolegové,

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz