Janáčkův komorní orchestr poprvé na festivalu Hudba tisíců

Vynikající výkon Janáčkova komorního orchestru s uměleckým vedoucím Jakubem Černohorským ocenilo publikum nadšeným potleskem a vynutilo si dva přídavky.

 

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz