Epilog festivalu Moravské dvojzpěvy

Michaela Rozsa Růžičková a Hana Dobešová přednesly za doprovodu klavíristky Ladislavy Vondráčkové písně Antonína Dvořáka a Johannese Brahmse, z korespondence četl Václav Jílek. V rámci koncertu proběhla prezentace knihy Gustav Mahler. foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz