9. symfonie Gustava Mahlera

V podání The Boston Philhamonic Youth Orchestra s dirigentem Benjaminem Zanderem zazněla v chrámu Povýšení sv. Kříže poslední dokončená symfonie G. Mahlera. Posluchači ocenili mimořádný výkon nadšeným potleskem ve stoje!!!

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz