Změna programu 16. května

Pro náhlé onemocnění sólisty Jakuba Junka dochází na zahajovacím koncertu festivalu Hudba tisíců v Jihlavě 16. května k změně programu. Místo Koncertu pro housle a orchestr zazní Symfonie č. 8 G Dur Antonína Dvořáka. ¨
Autor: administrator
Vydáno: 09. 05. 2013
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz