Ve středu 4. května pořad o festivalu na stanici ČR 3 - VLTAVA

17:00 Slovo o hudbě Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2011. O festivalu, který bude zahájen 17. 5. při příležitosti 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera, hovoří s ředitelem Společnosti Gustava Mahlera Jiřím Štilcem Jana Vašatová. (30 min)
Autor: administrator
Vydáno: 03. 05. 2011
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz