Tisková konference 16. 3. 2010

Na tiskové konferenci 16. března 2010 v Kostele Šimona a Judy v Praze za účasti představitelů Kraje Vysočina (Ing. Tomáš Škarýd – radní pro cestovní ruch a kulturu, Katina Lisá – vedoucí odboru památkové péče a kultury), statutárního města Jihlavy (Irena Wagnerová – náměstkyně pro kulturu), Symfonického orchestru hl. m...ěsta Prahy FOK (Ilja Šmíd – ředitel) a Společnosti Gustava Mahlera (Jiří Štilec – ředitel) zahrál k velkému překvapení všech novinářů jako pozvánku na oslavy 7. července a koncert Dechové hudby Hradní stráže a Policie ČR Josef Šebesta na originální polnici znělku 49. regimentu. Tento rakouský pěší pluk v sedmdesátých letech devatenáctého století pobýval v Jihlavě. Josef Šebesta spolu s plukovníkem Václavem Blahunkem – šéfdirigentem Dechové hudby Hradní stráže a Policie ČR informovali o koncertu vojenské dechové hudby v rámci festivalu a mahlerovských oslav. Představitelé Kraje Vysočina a statutárního města Jihlavy vysvětlili své hlavní záměry a aktivity v souvislosti s jubilejním rokem a festivalem Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2010. Společnost Gustava Mahlera představila novou nahrávku Symfonie č. 6 Gustava Mahlera (Moravská filharmonie Olomouc a dirigent Petr Vronský), upozornila na „mahlerovskou štafetu“ – volnou řadu koncertů s hudbou Gustava Mahlera v podání českých a moravských orchestrů a na místo mahlerovských oslav v mezinárodním kontextu.
Autor: administrator
Vydáno: 29. 03. 2010
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz