Pěvecké sdružení Campanula na festivalu 31. V. 2012

další z koncertů festivalu Hudba tisíců v Jihlavě. Pěvecké sdružení Campanula se svým uměleckým šéfem Dr Pavlem Jirákem ve skladbě Arvo Pärta
Autor: administrator
Vydáno: 06. 06. 2012
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz