Mimořádná příležitost pro příznivce Verdiho a Wagnera

Operní galakoncert jako připomínka dirigentských kreací Gustava Mahlera zazní ve čtvrtek 30. května 2013 v 19.00 v Jihlavě na festivalu Hudba tisíců. Temperamentní italský dirigent Alfonso Scarano spolu se Severočeskou filharmonií Teplice uvedou spolu s lauráty Mezinárodní pěvecké souteže Antonína Dvořáka nejslavnější árie Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera. Přítomnost nadějné mladé německé wagnerovské pěvkyně Joo-Anne Bitter, která má na svém kontě řadu ocenění, dodává večeru charakter mimořádné události. Zazní i další operní hity v podání Petry Vondrové, Juraje Nociara a Luboše Skaly.
Autor: administrator
Vydáno: 24. 05. 2013
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz