Gustav Mahler Jugendorchester

Vynikající orchestr nejvyšší evropské kvality, sestavený z mladých profesionálů Gustav Mahler Jugendorchester zavítá po dlouhé době do Prahy. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK přijal roli hostitele tohoto jedinečného tělesa. Více zde.

Slavný Gustav Mahler Jugendorchester, sdružuje mladé hudebníky z celého světa, vybrané každoročně náročným konkurzem. Tento orchestr sehrál mimořádně pozitivní roli na konci osmdesátých let, kdy pomohl formou společné činnosti mladých umělců z Východu a Západu k pádu totalitních režimů ve východní Evropě. Myšlenka slavného dirigenta Claudia Abbada žije dál, a tak se tento renomovaný orchestr představí v rámci svého evropského turné 5. dubna ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Koncert se koná pod záštitou pražského primátora a rakouského velvyslance. Jsme přesvědčeni, že orchestr a dva vynikající umělci, jeden z nejlepších současných dirigentů Ingo Metzmacher a sopranistka Iréne Theorin významná wagnerovská pěvkyně), přinesou do Prahy nádherný umělecký zážitek, ale také nemalé humánní poselství, myšlenku vzájemné spolupráce lidí civilizovaného světa v této rozbouřené době.
Autor: administrator
Vydáno: 26. 01. 2012
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz