Novinky

25. 06.
2013

Eben trio v Jihlavě

03. 06.
2013

Úspěšná spolupráce českých a německých hudebníků na festivalu Hudba tisíců v Jihlavě

Společným koncertem Big bandu BOSCH Homburg a Pěveckého sdružení Gymnázia Jihlava pokračoval v sobotu 1. června mezinárodní hudební festival Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2013. V programu, který pečlivě obě tělesa připravila, zazněly nejen muzikálové melodie, ale i hudba slavného autora filmových produkcí Ennio Moriconeho. V programu nechyběly ani Svobodovy písně z oblíbeného filmu Tři oříšky pro Popelku a samozřejmě zazněla i v Německu velmi populární Včelka Mája. Spolupráci obou těles hodnotili hudebníci z Německa jako naprosto skvělou a obdivovali pěvecké kvality sboru studentek a studentů Jihlavského gymnázia pečlivě připraveného Dagmar Němečkovou. V závěru předali pak všem účastníkům symbolické dary z města Homburg a poselství starosty i zemského rady.
02. 06.
2013

Festival Mahler-Jihlava Hudba tisíců 30. května

31. 05.
2013

Standing ovation pro mladé pěvce

Vynikající výkony mladých laureátů pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech Joo-Anne Bitter, Petry Vondrové, Juraje Nociara a Luboše Skaly, kteří přednesly árie a duety G.Verdiho, B.Smetany a R.Wagnera ocenilo jihlavské publikum nadšeným potleskem, došlo i na standing ovation. Na dalším koncertu festivalu Mahler-Jihlava, který připoměl velká výročí světových skladatelů Wagnera a Verdiho, spoluúčinkovala Severočeská filharmonie Teplice se svým šéfdirigentem Alfonsem Scaranem.
27. 05.
2013

Hudba tisíců pokračuje v dalších městech Vysočiny

Nejen v Jihlavě zazní tóny krásné hudby festivalu Hudba tisíců. Koncerty souboru Eben trio /Roman Patočka, Kristina Vrbková a Terezie Fialová/ se budou konat 28.5. od 19,30 v kostele sv.Víta v Pelhřimově a 29.5. od 19,00 v nádherně zrekonstruované budově ZUŠ G.Mahlera v Humpolci.
24. 05.
2013

Mimořádná příležitost pro příznivce Verdiho a Wagnera

Operní galakoncert jako připomínka dirigentských kreací Gustava Mahlera zazní ve čtvrtek 30. května 2013 v 19.00 v Jihlavě na festivalu Hudba tisíců. Temperamentní italský dirigent Alfonso Scarano spolu se Severočeskou filharmonií Teplice uvedou spolu s lauráty Mezinárodní pěvecké souteže Antonína Dvořáka nejslavnější árie Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera. Přítomnost nadějné mladé německé wagnerovské pěvkyně Joo-Anne Bitter, která má na svém kontě řadu ocenění, dodává večeru charakter mimořádné události. Zazní i další operní hity v podání Petry Vondrové, Juraje Nociara a Luboše Skaly.
22. 05.
2013

Poklona pro jihlavské publikum.

Dalším, tentokrát komorním koncertem, pokračoval 21. května festival Mahler-Jihlava. České filharmonické kvarteto sklidilo velké ovace za provedení Kvartetů G. Verdiho a Ant. Dvořáka. Primárius Pavel Eret zase složil poklonu jihlavskému publiku: „ před tak soustředěnými návštěvníky jsme již dlouho nehráli“. Součástí večera bylo i vystoupení úspěšné, talentované studentky ZUŠ Jihlava, violoncellistky Marie Charvátové.
21. 05.
2013

Vyprodaný zahajovací koncert

Mezinárodní hudební festival Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2013 zahájil letošní ročník ve čtvrtek 16. května v Jihlavě v 19.00 slavnostním koncertem v kostele sv. Kříže. Nadšené publikum aplaudovalo nejdříve vynikající jihlavské rodačce, Kateřině Hebelkové, které předvedla niterný výkon v písních Gustava Mahlera (výběr z cyklu Des Knaben Wunderhorn). Ve druhé části koncertu zazněla pod taktovkou jubilanta dirigenta Libora Peška, zazněla Symfonie č. 8 Antonína Dvořáka v podání Českého národního symfonického orchestru. Zaplněný kostel, nadšené ohlasy, úvodní krásná slova primátora statutárního města Jihlavy J.Vymazala a hejtmana Kraje Vysočina J. Běhounka, to vše bylo vskutku důstojným zahájením významného hudebního festivalu.
09. 05.
2013

Změna programu 16. května

Pro náhlé onemocnění sólisty Jakuba Junka dochází na zahajovacím koncertu festivalu Hudba tisíců v Jihlavě 16. května k změně programu. Místo Koncertu pro housle a orchestr zazní Symfonie č. 8 G Dur Antonína Dvořáka. ¨
06. 05.
2013

Změna data koncertu Martinů Voices

Koncert souboru Martinů Voices se z důvodů nemoci překládá na 24. září 19,00 - Velká gotická síň radnice. Program beze změny, vstupenky zůstávají v platnosti.
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz