Návštěvou Kališť u Humpolce, Jihlavy a Olomouce skončila v sobotu 28. května 2011 muzikologicka konference After Mahler´s Death, která začala jednáním ve Vídni 24. – 26. května. Mezi její partnery patřila i Společnost Gustava Mahlera a festival Hudba tisíců, nad konferencí převzal záštitu místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Poselství pana ministra pro konferenci o G. Mahlerovi

Považuji za čest, že mohu pozdravit konferenci uspořádanou u příležitosti stého výročí úmrtí velkého hudebního skladatele Gustava Mahlera. Přeji této konferenci úspěch a pozornost odborníků i veřejnosti, která miluje hudbu. Obojí si odkaz Gustava Mahlera svým významem zaslouží.

Jsme hrdí na to, že se jeden z největších géniů světové hudby narodil u nás, v Kalištích u Humpolce na česko-moravském pomezí. Považuji však za nutné upřesnit, o jakou formu hrdosti se jedná. Je přirozené, že národy a národní státy s oblibou připomínají historické příběhy založené na tom, že na jejich území spatřily světlo světa výjimečné osobnosti. Tak bychom například mohli připomenout narození Sigmunda Freuda v Příboře nebo Reinera Maria Rilkeho v Praze. Jsou to historická fakta, která však lze uchopit různým způsobem. Jsem přesvědčen o tom, že zdravá a životaschopná identita nemůže vzniknout jen tím, že bychom si egoisticky přivlastňovali velké historické osobnosti jen proto, že jejich rodný list nese jméno místa, které se vyskytuje na mapě našeho státu.

Navždy zůstane skutečností, že velký skladatel a dirigent Gustav Mahler, autor hudby, jež zůstává moderní díky síle emocí a neobyčejnému bohatství výrazových prostředků, se narodil na česko-moravském pomezí. Víme, že předivo naší lidové hudby bylo u začátků jeho hudebního vnímání a růstu. Ve stejné míře jsme si však vědomi, že hudební génius Gustava Mahlera je v jeho universálnosti, ve způsobu jak dokázal do svých skladeb přenést vlivy, zkušenosti a pocity jeho doby a míst která jej formovala. Jeho cesta vedla také přes Lublaň, Lipsko, Budapešť, Hamburg a Vídeň. Dokázal v sobě synergicky spojit vlivy evropské a světové. Byl a je to v pozitivním smyslu „nadnárodní“ génius, kterého si nechceme sobecky přivlastňovat, ale jsme rádi, že jeho cesta začala u nás.

Karel Schwarzenberg, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Autor: administrator
Vydáno: 30. 05. 2011
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz