Slavnostním zahajovacím koncertem v nově zrekonstruovaném kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě začal v úterý 17. května Festival Hudba tisíců Mahler Jihlava 2011. Ještě před večerním koncertem vystoupily na hlavním jihlavském náměstí dvě dechové hudby mladých hudebníků – ZUŠ Humpolec a ZUŠ Chotěboř spolu s mažoretkami Cheerladies z Třebíče. Na večerním koncertu zaznělo Adagio z Desáté symfonie Gustava Mahlera a Verdiho Requiem. Jako sólisté vystoupili Anda-Louise Bogza, Barbora Polášková, Valentin Prolat, Roman Vocel, dále účinkoval Český filharmonický sbor se sbormistrem Petrem Fialou. Filharmonii Brno dirigoval Petr Altrichter. Slavnostního zahájení se zúčastnila kromě hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a primátora statutárního města Jihlava Jaroslava Vymazala i řada velvyslanců, senátorů a poslanců, Jihlavu navštívil i ministr kultury Jiří Besser a jeho náměstek Radek Zdráhal.
Autor: administrator
Vydáno: 19. 05. 2011
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz