Zahajovací den 18. 5. 2010

Slavnostní zahajovací den festivalu Mahler Jihlava – Hudba tisíců 2010
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz