Zahájení festivalu 2017

Slavnostní zahájení proběhlo tentokrát v parku G.Mahlera - průvodkyní odpolednem byla Veronika Paroulková, květiny k pomníku položila radní pro kulturu paní Ing. Jana Mayerová a zahrál Dechový orchestr ZUŠ Jihlava za řízení dirigenta Jana Noska.

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz