Pravdy každému přejte....

Nádherný prostor kostela Povýšení sv. Kříže byl důstojným stánkem pro slova Mistra Jana Husa (Alfréd Strejček - umělecký přednes) i hudby inspirované protenstantskou tradicí v podání Pěveckého sdružení Campanula se sbormitrem Pavlem Jirákem.

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz