Pocta Gustavu Mahlerovi 5. 6. 2010

Setkání dechových hudeb.
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz